1.Preambul

Concursul 'Castiga un sejur in Austria!' (denumit in continuare 'Concursul') este organizat de catre S.C. Machteam Soft S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7355/05.05.2006, Cod Unic de Inregistrare 18642542,  Cont bancar IBAN: RO27 BREL 0900 3640 6RO1 1001, deschis la Libra Bank Romania, Agentia Pantelimon (denumita in continuare "Organizator").

2.Locul de desfasurare

Concursul se va desfasura pe site-ul www.acasa.ro, in pagina speciala www.acasa.ro/sejur-austria

3.Perioada de concurs

Concursul se desfasoara in perioada 24 octombrie - 23 noiembrie 2011

4.Dreptul de participare

La Concurs poate participa orice vizitator al sectiunii www.acasa.ro/sejur-austria, persoana fizica romana, indiferent de rasa, sex sau religie, care a implinit varsta de 18 (optsprezece) ani pana la data inceperii derularii Concursului, care are domiciliul / resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor S.C. Machteam Soft S.R.L., a sotilor si rudelor de gradul 1 si 2 ale acestora, precum si cu exceptia angajatilor firmelor partenere in organizarea acestui Concurs.

Participantii accepta in mod expres ca trimiterea unei descrieri pentru participarea la Concurs semnifica acceptarea deplina si neconditionata a oricaror prevederi din prezentului Regulament.

5.Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului

Utilizatorii trebuie sa identifice 10 produse din pagina www.acasa.ro/sejur-austria, sa conceapa o mica poveste in care sa precizeze cui ar oferi cele 10 produse stranse in sac si de ce sa dea LIKE paginii de Facebook faros.ro.

Descrierile vor trebui sa cuprinda: email, telefon, nume si prenume, in caz contrar putand sa nu fie luate in considerare de catre Organizator. Participantii au obligatia sa se inscrie in Concurs folosind date de contact valide si complete, astfel incat sa poata fi contactati de catre Organizator in cazul in care descrierea lor va fi declarata castigatoare.

Descrierile nu trebuie sa incalce orice drepturi de autor, alte drepturi de proprietate intelectuala, orice drepturi apartinand tertilor sau prevederile legale in vigoare.

Organizatorul nu raspunde, in niciun mod si in nicio masura, pentru descrierile trasmise de catre utilizatori, responsabilitatea apartinand in intregime utilizatorilor.

Organizatorul nu va lua in considerare descrierile pe care le considera obscene, provocatoare, indecente sau care incalca, in orice fel, drepturilor tertilor sau orice prevederi legale in vigoare la data Concursului.

Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acest Concurs.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide daca, in ce conditii si unde vor fi facute publice descrierile trimise de participanti.

Prin transmiterea de descrieri in vederea inscrierii la Concurs, participantii sunt de acord sa acorde Organizatorului permisiunea de a utiliza descrierile, inclusiv sa le copieze, distribuie, transmita, publice, reproduca, modifice si sa traduca, de a mentiona numele participantului in legatura cu descrierea pe care a transmis-o, precum si dreptul de a cesiona la randul ei toate aceste drepturi oricarui partener al Organizatorului. Nu se vor pretinde si nici acorda nicun fel de compensatii pentru utilizarea descrierii in modul aratat mai sus.

Organizatorul nu poate fi tras la raspundere, in niciun mod si in nicio masura, pentru descrierile trimise de catre utilizatori pentru participarea la Concurs, pentru orice intarzieri, inadvertente, erori sau omisiuni in ceea ce priveste descrierile ori publicarea integrala ori partiala a acestora, pentru respectarea drepturilor de autor si a drepturilor conexe si a oricaror altor drepturi ori pentru legalitatea sau decenta descrierilor.

Prin trimiterea descrierilor pentru Concurs, utilizatorii sunt de acord sa exonereze de raspundere pe Organizator pentru orice actiuni judiciare sau extrajudiciare si sa acopere cheltuielile de judecata si orice alte cheltuieli care ar putea sa apara ca urmare a incalcarii de catre ei a clauzelor din prezentul Regulament.

6.Castigatorul concursului

Castigatorul va fi persoana care va crea cea mai interesanta argumentare. Acesta va fi desemnat in data de 23 noiembrie 2011 de catre echipa Acasa.

7.Descalificare

In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a partenerului de concurs sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs.

De asemenea, orice incercare de fraudare a concursului prin orice metoda, va duce automat la eliminarea din concurs.

Descrierile care nu respecta prevederile din prezentul Regulament vor fi excluse din Concurs.

8.Premiul oferit

Premiul este oferit de catre S.C. Faros Mayak S.R.L., in valoare de 1948 RON.
Descriere produs: Pachet turistic Adult 7 nopti, Austria;
Numar persoane: 2;
All Inclusive
Categoria cazare: camera Dubla Standard
Durata sejur: 8 zile;
Plecare in luna decembrie 2011 (data se alege ulterior de catre castigator)

Excursia include:
- 7 nopti cazare cu all inclusive;
- Bilet de avion zbor Bucuresti – AUSTRIA – Bucuresti;
- Transfer aeroport – hotel – aeroport;
-Taxele de aeroport.

Excursia nu include:
- Asigurarea medicala aprox. 34 RON/ persoana (obligatorie)
- Excursii optionale;
- Serviciile care nu sunt prevazute in program. 

9.Acordarea premiului

Castigatorul trebuie sa raspunda in maxim 4 zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului care contine instiintarea de castigare a concursului. In cazul in care castigatorul nu isi revendica premiul in acest termen de 4 zile calendaristice si nu mentioneaza prin mail ca poate pleca in 7 decembrie, pierde orice drept asupra premiului castigat. Castigatorul isi va primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

Castigatorul va intra in posesia premiului prin prezentarea buletinului..

Prin participarea la acest Concurs, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si prenumele si localitatea in care domiciliaza sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta.

10.Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art. 77, alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigat sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

11.Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.

12.Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului.

13.Dispozitii finale

Organizatorul nu va fi raspunzator pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, integral sau in parte, a oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul Regulament, daca executarea acelei obligatii va fi fost impiedicata ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil si inevitabil, aflat in afara controlului Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundatia, incendiul, atacuri informatice grave ori defectiuni grave in functionarea retelei de internet, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii Organizatorului.

Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.acasa.ro. Intreruperea campaniei publicitare din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit la adresa www.acasa.ro/sejur-austria.

Detalii despre Concurs se pot obtine pe adresa de email: dragos.micu@machteamsoft.ro.

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de internet www.acasa.ro/sejur-austria sau la numarul de telefon 021 2095615.