Regulament concurs „Trimite cele mai multe felicitari si castiga unul din cele 6 premii“

1. Preambul
Concursul "Trimite cele mai multe felicitari si castiga unul din cele 6 premii" (denumit in continuare „Concursul”) este organizat de catre S.C. Machteam Soft S.R.L., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7355/05.05.2006, Cod Unic de Inregistrare 18642542, Cont bancar IBAN: RO27 BREL 0900 3640 6RO1 1001, deschis la Libra Bank Romania, Agentia Pantelimon (denumita in continuare "Organizator").

2. Locul de desfasurare
Concursul se va desfasura pe site-ul www.acasa.ro, in pagina speciala  //www.acasa.ro/felicitaredeprimavara.

3. Perioada de concurs
Concursul se desfasoara in perioada 26 februarie ora 00.01- 10 martie 2013, ora 23.59 si 26 aprilie 2013 ora 00.01 - 10 mai 2013, ora 23.59.

4. Dreptul de participare
La Concurs, poate participa orice vizitator al sectiunii //www.acasa.ro/felicitaredeprimavara, persoana fizica romana, indiferent de rasa, sex sau religie, care a implinit varsta de 18 (optsprezece) ani pana la data inceperii derularii Concursului, care are domiciliul/resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor S.C. Machteam Soft S.R.L., a sotilor si rudelor, pana la gradul IV, precum si angajatii firmelor partenere in organizarea acestui Concurs. Participantii accepta in mod expres ca trimiterea unei felicitari pentru participarea la Concurs semnifica acceptarea deplina si neconditionata a oricaror prevederi din prezentul Regulament. Prin inscrierea in concurs, userii accepta sa primeasca materiale cu caracter publicitar de la oricare din brandurile Happy Tour Group (Paravion, Happy Tour), Sephora, Quickmobile, Coilprofil, Carrefour, Raffaello.

5. Modul de desfasurare a concursului si modalitatea de desemnare a castigatorului
Pentru a participa la concurs, un utilizator trebuie sa trimita o felicitare grupului sau de prieteni. Are de ales intre mai multe variante de felicitari specifice perioadei sarbatorilor de primavara, care pot fi accesate in pagina speciala dedicata concursului: //www.acasa.ro/felicitaredeprimavara. Dupa alegerea felicitarilor, utilizatorul trebuie sa completeze formularul de trimitere in campurile aferente.
Cei care vor trimite cele mai multe felicitari personalizate vor fi desemnati la finalul concursului drept castigatori.

6. Castigatorii concursului (6 la numar) vor fi persoanele care vor trimite cele mai multe felicitari personalizate cu sigla unuia dintre cei 6 sponsori. Acestia vor fi desemnati in data de 10 mai 2013, ora 00.01 de catre echipa site-ului www.acasa.ro.

7. In caz de egalitate, va fi desemnata castigatoare persoana care s-a inscris prima in concurs.
Participantii care vor folosi adrese invalide vor fi descalificati din joc. Verificarea se va face zilnic, dupa ora 00:01.

8. Descalificare
In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a partenerilor de concurs sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs.
De asemenea, incercarea de fraudare a concursului prin orice metoda va duce automat la eliminarea din concurs.

9. Premiul oferit
In cazul in care oricare dintre concurenti lezeaza drepturile sau afecteaza imaginea Organizatorului, a partenerilor de concurs sau a altor concurenti, in orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs.
De asemenea, incercarea de fraudare a concursului prin orice metoda va duce automat la eliminarea din concurs.

Acestea sunt:
1.Cumparaturi in valoare de 1.500 lei din orice magazin Oxette sau un voucher in valoare de 1.500 lei pe care ii poti cheltui pe www.coilprofil.ro. Premiile sunt oferite de Coilprofil.
2. Cumparaturi in valoare de 1.500 lei pentru cumparaturi din gama „Accesorii“ din magazinul online www.quickmobile.ro.
3. Un City Break la Lisabona pentru 2 persoane, transport cu avionul si cazare la hotel de 4*, oferit de //www.paravion.ro.
4. Cumparaturi in valoare de 1.500 lei, din orice magazin Sephora.
5. Un voucher in valoare de 1.500 lei pentru cumparaturi din magazinul online www.stilago.ro.
6. Cumparaturi in valoare de 1.500 lei, din orice magazin Carrefour.
Partenerii isi asuma toata responsabilitatea in ceea ce priveste oferirea premiilor.

Acordarea premiului
Persoanele desemnate castigatoare vor fi anuntate de premiu prin telefon si prin e-mail. Reprezentantul www.acasa.ro va mai incerca maximum 4 zile sa intre in contact telefonic cu castigatorii. De asemenea, castigatorii trebuie sa raspunda in maximum 4 zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului care contine instiintarea de castigare a concursului. In cazul in care acestia nu pot fi contactati in termen de 4 zile calendaristice, pierd orice drept asupra premiului castigat.

Castigatorii isi vor primi premiul conform prezentului regulament, imediat ce vor fi intocmite formalitatile necesare, dupa cum urmeaza:

Primul pas: castigatorul va fi rugat sa trimita o copie dupa actul de identitate la adresa de e-mail concursuri@acasa.ro.
Pasul doi: Beneficiarul isi va ridica premiul de la sediul firmei sponsorului, prin prezentarea actului de identitate si va semna Procesul Verbal in momentul ridicarii premiului.
In caz ca beneficiarul are domiciliul in afara Bucurestiului, Procesul Verbal ii va fi trimis prin e-mail pentru a fi semnat. Castigatorul va trebui sa trimita o copie scanata a Procesului Verbal semnat la adresa de e-mail concursuri@acasa.ro . Dupa primirea Procesului Verbal, premiul va fi trimis la adresa castigatorului prin curier.

Nu este posibila inlocuirea premiului oferit cu alte beneficii.

Prin participarea la acest Concurs, utilizatorii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele, prenumele si localitatea in care domiciliaza sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale de presa, audio, video, fara niciun fel de remuneratie aferenta. Organizatorul este operator de date cu caracter personal inscris in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 8759.

10. Taxe si impozite aferente
Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori ca urmare a dobandirii premiilor, in conformitate cu prevederile art. 77, alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiul castigat sunt si raman in sarcina exclusiva a castigatorului.

11. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de pe raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.

12. Intreruperea concursului
Concursul poate fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului.

13. Dispozitii finale
Organizatorul nu va fi raspunzator pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare, integral sau in parte, a oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul Regulament, daca executarea acelei obligatii va fi fost impiedicata ca urmare a producerii unui eveniment imprevizibil si inevitabil, aflat in afara controlului Organizatorului. Sunt considerate evenimente de forta majora, fara a se limita la acestea, evenimente ca razboiul, revolutia, embargoul, cutremurul, grav atac terorist, inundatia, incendiul, atacuri informatice grave ori defectiuni grave in functionarea retelei de Internet, greva si incetarea nelegala a lucrului, emiterea de catre o autoritate competenta a unui ordin sau a oricarui act cu caracter obligatoriu care impiedica desfasurarea activitatii Organizatorului.

Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului determinata de cauze ce fac imposibila continuarea Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul site-ului www.acasa.ro . Intreruperea campaniei publicitare din motivele indicate mai sus determina incetarea obligatiilor aflate in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii.

Regulamentul concursului este disponibil in mod gratuit la adresa  //www.acasa.ro/felicitaredeprimavara.

www.acasa.ro trafic.ro